Hercertificering Thauris ISO 9001

13 april 2016

Sinds een aantal jaar beschikt Thauris over het certificaat ISO 9001. De afgelopen periode is het controlebezoek van Certiked geweest en hun bevindingen waren positief: aan alle eisen wordt wederom voldaan. Ons certificaat is dus gehercertificeerd!


Voor Thauris voelt dit certificaat als een 'bewijs' dat we voldoen aan de eisen van een norm. We zien de certificering als een bekroning op heel veel werk en het houdt ons scherp om ons kwaliteitssysteem actueel te houden.

Via deze link komt u terecht in het certificatieregister: https://lnkd.in/e_Jb2wj