De juiste actuele informatie op ieder vereist moment

Informatie in organisaties

Alle organisaties beschikken over informatie die van cruciaal belang is, variërend van persoonlijke gegevens of financiële informatie. Het is voor organisaties van belang dat zij ervan op aan kunnen dat zij op het juiste moment over actuele informatie kunnen beschikken. De dienstverlening van Thauris richt zich op het waarborgen en beheren van informatie en informatiesystemen en het beheersen van de risico's die volgen uit het gebruik, de verwerking, opslag en uitwisseling van informatie.